От идея до продукт: първи стъпки в графичния дизайн / Модул 1: Концепция
От идея до продукт: първи стъпки в графичния дизайн / Модул 1: Концепция
НЕДЕЛЯ, 26 НОЕМВРИ 2023 Г. ОТ 16:00 Ч.

30,00 лв.

(при резервация онлайн)

20 налични

НЕДЕЛЯ, 26 НОЕМВРИ 2023 Г. ОТ 16:00 Ч.
Ниво: Начинаещи и любители дизайнери
Времетраене: 3 часа
Размер на класа: Максимум от 12 човека. За провеждаето на класа е необходимо да има записани минимум 7 участници.

ВАЖНО: Минимален брой за осъществяване на курса е от 5 участници. В случай на отмяна ще получите информативен имейл в същия ден.